Bestel boek

   

Het boek Mooie Plaatsys kwam uit in december 2018/ ISBN 9789082943009

Het heeft een oplage van 513, evenveel als het aantal jaren dat het Bildt heeft bestaan. Het gebied werd in 1505 ingepolderd, de gemeente ging in 2018 op in de gemeente Waadhoeke.

Het boek is te bestellen voor 75 euro via mooieplaatsys@gmail.com

Wie werkte er mee aan Mooie Plaatsys:

  • Fotografie Baukje Venema
  • Interviews Gitte Brugman
  • Ontwerp Kitty Lolkema
  • Boekbinder Wytze Fopma
  • Lithografie Sebastiaan Hanekroot

Boek is eigenlijk geen goed woord. Mooie Plaatsys wordt een cassette met op A5-formaat met maar liefst vier handgebonden boeken van hoogwaardige druk- en bindkwaliteit.

Inhoud per boekje:

AIGEN

Een persoonlijke inleiding van Baukje Venema en zwartwit foto’s van het begin van het project, gecombineerd met foto’s van vroeger.

TAAL

Een inleiding door schrijver/uitgever Gerard de Jong. Dit boekje bevat twintig interviews met portretten van Bilkerts over taal, identiteit en verbondenheid met het Bildt.

LAND

Dit deel bevat een aantal zwartwit landschappen in pinhole-techniek, met persoonlijke beschrijvingen van diverse betrokkenen, aangevuld met landschappen in kleur van Gitte Brugman. En een Inleiding door oud-hoogleraar en schrijver Philippus Breuker.

MINSEN

Dit boekje is op plakhoekjes, een inleiding en een colofon leeg. Het is een verzamelalbum voor ruim 60 portretten van Bilkerts. De plakvellen met portretten krijgt u er los bij. Deze portretten zijn in 2018 tijdens een aantal evenementen gemaakt, waaronder de dorpsreünie XL in Ouwe-Syl en de Midseumer Molnkoier.