Bestel boek

Het boek Mooie Plaatsys wordt juni/juli 2018 verwacht.

Het zal een oplage hebben van 513, evenveel als het aantal jaren dat het Bildt heeft bestaan. Het gebied werd in 1505 ingepolderd, de gemeente ging in 2018 op in de gemeente Waadhoeke.

Vanwege de kleine oplage is het raadzaam uw kopie alvast te reserveren. Dit kan via baukje.venema.photography@gmail.com

We zetten u dan op de lijst en houden u op de hoogte. Ook houden we u op de hoogte van de crowdfundingactie die we opzetten om het boek te kunnen bekostigen.

Hier alvast wat informatie over dit bijzondere boek:

  • Fotografie Baukje Venema
  • Interviews Gitte Brugman
  • Ontwerp Kitty Lolkema
  • Boekbinder Wytze Fopma
  • Lithografie Sebastiaan Hanekroot

Boek is eigenlijk geen goed woord. Mooie Plaatsys wordt een cassette met op A5-formaat met maar liefst vier handgebonden boeken van hoogwaardige druk- en bindkwaliteit.

Inhoud per boekje:

AIGEN

Een persoonlijke inleiding van Baukje Venema en zwartwit foto’s van het begin van het project, gecombineerd met foto’s van vroeger.

TAAL

Een inleiding door schrijver/uitgever Gerard de Jong. Dit boekje bevat twintig interviews met portretten van Bilkerts over taal, identiteit en verbondenheid met het Bildt.

LAND

Dit deel bevat een aantal zwartwit landschappen in pinhole-techniek, met persoonlijke beschrijvingen van diverse betrokkenen, aangevuld met landschappen in kleur van Gitte Brugman. En een Inleiding door oud-hoogleraar en schrijver Philippus Breuker.

MINSEN

Dit boekje is aanvankelijk leeg. Het is een plakboek met ruimte voor een zeventigtal portretten van Bilkerts. De plakvellen met portretten krijgt u nagezonden. Deze portretten worden dit jaar tijdens een aantal evenementen gemaakt, waaronder de dorpsreünie XL in Ouwe-Syl en het spektakel Westhoek Búttendyks.